Žádost o poskytnutí informace

  Žadatel (jméno, příjmení, u právnické osoby název společnosti): *


  Datum narození (fyzické osoby) nebo IČO (právnické osoby): *


  Ulice: *


  Č. P.: *


  Město: *


  PSČ: *


  Telefon: *


  E-mail: *


  Text žádosti: *


  Způsob poskytnutí informace *:zaslat na adresuzaslat e-mailemk osobnímu vyzvednutí

  Příloha: *

  Poznámka
  Žadatel si je vědom, že poskytnutí informace je podmíněno zaplacením nákladů na její zpracování podle platného sazebníku.