Žádost o poskytnutí informace

Žadatel (jméno, příjmení, u právnické osoby název společnosti): *


Datum narození (fyzické osoby) nebo IČO (právnické osoby): *


Ulice: *


Č. P.: *


Město: *


PSČ: *


Telefon: *


E-mail: *


Text žádosti: *


Způsob poskytnutí informace *:zaslat na adresuzaslat e-mailemk osobnímu vyzvednutí

Příloha: *

Poznámka
Žadatel si je vědom, že poskytnutí informace je podmíněno zaplacením nákladů na její zpracování podle platného sazebníku.